Kickwas Burga
"Jana"
Stamtavla


Arry vom Haus Leica-Kickwas Quincy

HD:BB, AD:UA


Burga var en stabil, färgstark och karismatisk tik. Hon är kennelns stamtik och har har haft tre kullar med olika fäder. Utmärkande för hennes avkommor är rejäla hundar med mycket goda spår och sökanlag. Av de 15 sålda valparna blev 4 polishundar. Ytterligare 4 har testats och godkänts på Polisens L-test men varit i privat ägo eller avsedda för avel. 10 avkommor har tävlats framgångsrikt i bruks och lydnad, en har godkänd L-test FHTE och två är certifierade Försvarsmakthundar.
Burga kom ur en framstående HD/AD-fri kull.
Embla ur ASA-kullen representerar den tiklinje jag valt att gå vidare med efter Burga. Även hon har lämnat mycket god tjänstbarhet hos sin avkomma. Emblas dotter, Etsa har även hon gått i avel och hade sin första valpkull 2007. Hon kommer ur den tredje generationen helt HD/AD fria kullar ur vilka avelstikarna valts.
Burga är mor till Gladiatorkullen, ASA-kullen och "Ringen"-kullen. Hon blev 12 år gammal.