D-kullen F. 040228
Atenagårdens Tabo / Janalands Kobra

HD-status på kullen: 0 % HD-fria,100% AD-fria / (Alla röntgade
)

Janalands Dila
MH
HD C, AD ua

Janalands Dundra
MH
L-test 220 p

HD BC (slapp led), AD ua

Janalands Driva
MH
HD BC, AD ua

D-kullen
Janalands Kobra/Atenagårdens Tabo


Janalands
MH
HD
AD
L-test
Tjänst
Tävling
Övrigt
Dundra
x
BC
Ua
220p
Under utb
-
-
Dila
x
C
Ua
-
-
-
-
Driva
x
BC
Ua
-
-
-
-

D kullens galleriDriva


Dila


Dila


Dila


Dundra


Dundra