E-kullen F. 050303 Inavelsgrad 0,6%
Task vom Haus Milinda / Janalands Embla
HD-status på kullen: 100% HD-fria,100 AD-fria / (100 % röntgade
)

PH Janalands Elton
Äg. Peter Matthijs
Polishund Va Götaland

TJH3 Narkotikahund
L-test Polisen
HD AA, AD ua
MH
Nordisk Mästare i narkotikasök2012
SM-guld Narkotikasök 2011
SM-silver Polishund SM 2008

Janalands Elmer
Äg. Eric de Verdier
HD BB, AD ua
MH
Godk förtest Polisen

Janalands Era
Äg.Stormvallens Kennel
HD AA, AD ua
MH
Lkl spår
Lydn2
Avel

Janalands Eldsnar,
"Elde"
Äg. Erica Buckard,
Stockholm

HD AB, AD ua
MH
MT 444p

Janalands Etsa
Äg. Janalands Kennel
HD BB, AD ua
MH
Avel

Janalands
MH
HD
Ad
L-test
Tjänst
Tävling/MT
Övrigt
PH Elton
x
A
Ua
Gk Polisen1
Polishund
SM-silver PH SM 2008
Svensk PH Mästare i narkotikasök 2011
Nordisk PH Mästare i narkotikasök 2012
-
Elmer
x
B
Ua
Godk ft Polisen
-
-
-
Era
x
A
Ua
-
-
Lydn II,Lkl spår
Avel
Etsa
x
B
ua
-
-
-
Avel
Eldsnar
x
AB
Ua
-
-
MT 444p

Förklaringar: Gk Polisen 1=lämplig att prövas som polishund, Gk polisen 2=lämplig att prövas som väktarhund/lämplig för militärt bruk. Ft Polisen=Förtestad




Egenskapsvärden i förh. till rasens medelvärde:
BeskrivningResultatMedelAvvikelse
Nyfikenhet/Orädsla
4,2
3,7
0,5
Aggressivitet
1,4
1,9
-0,5
Socialitet
3,7
3,5
0,2
Jaktintresse
3,8
2,7
1,1
Lekfullhet
4,1
3,7
0,4


E-kullens galleri


Elton

Elmer

Elmer

Etsa

Etsa

Elmer

Elton

Eldsnar

Elmer

Etsa

Elmer

Era

Etsa 5v

Era5v

Eldsnar 5v

Eldsnar

Elmer, omslagsvalpen

Elton 5v

Elton

Era

Elmer

Elmer och Erik

Etsa och Elmer

Elton och Peter



Embla och Etsa

Task vom Haus Milinda
HD A

Task är Belgisk mästare SchH år 2000. Samma år kom hans bror Troll 2:a på WUSV i Wavre, Belgien. Ytterligare en bror, Timmy har deltagit två gånger i WUSV tävlandes för Schweiz. Tom har tävlat Canadensiska Mästerskapen.
Om du tar i åtanke att far till denna framgångsrika kull, Natz von Tegelhous vann WUSV 1993 och hans far, Fado v. Karthago vann WUSV 1989; så kan man säga att Task representerar en mycket framgångsrik och genomavlad blodslinje. Tasks mor är en dotter till 3xWUSV Champion Orry v. Haus Antwerpa. Task är linjeavlad 2-3 på Fado v. Karthago.

Task är en mycket driftstark hund med högt temperament , en enorm arbetslust och samarbetsvilja. För avel, bör man tänka på att dessa egenskaper inte bara finns hos Task som individ, utan representerar hela hans kull och stamtavla.
Bild och text av Kennel av Midälvaland.

Läs mer om Task och se bilder på hans avkommor hos Kennel av Midälvaland