Elektra förflyttades sept 2005 till Polisen i Skåne.

Janalands Elektra 2004

Elektra har varit i Finland på Certifieringsprov för brandhärdssök.
Här är hon på ett skarpt sök vid Ryska gränsen. Till vardags jobbar hon hos Polisen i Umeå.
Husse:

"Elektra har fått högsta betyg under kursen. Hon är noggrann och ihärdig i söket och har en otrolig uthållighet".

Grattis Ubbe och Elektra!
Teamet har även medverkat i SVT under december månad 2004.

Ur Västerbottens-Kuriren:

Nos som förhindrar brand-os
Här är Janalands Elektra, en av landets tre brandhärdshundar och utrustad med en så känslig nos att den till och med slår instrumenten hos Statens kriminaltekniska laboratorium. Elektra är specialutbildad i att hitta brandfarliga ämnen. Och hon missar sällan.

Som ett yrväder kommer hon ut ur det tjänsterum vid umepolisen som hon delar med kriminalteknikern Urban Johansson och hälsar på typiskt hundmanér med stor entusiasm på alla som finns i närheten. Schäfertiken Elektra är alltså som hundar är mest. Men ändå kanske inte.Hon har egen namnskylt på dörren och är specialtränad som brandhärdshund och kan med stor precision skilja ut sju brandfarliga ämnen och markera dessa.
När det finns spår av dessa substanser vid en brandplats ligger det nära till hands att branden kan vara anlagd. Det behöver inte vara så, men är det ofta.

Spåren finns kvar De som medvetet anlägger bränder gör det nästan alltid utan planering i hastigt mod. Då använder man sig av lättantändliga och lättåtkomliga petroleumbaserade vätskor som i alla fall har den fördelen för de tekniker som senare utreder branden att spåren finns kvar. Och hur lite som än finns hittar Elektra ämnet.Hennes nos och luktsinne är så välutvecklat att hon till och med kan hitta spår som moderna och känsliga instrument missar.
Precis som för husse Urban Johansson består Elektras liv inte bara av arbete utan också av fritid.
– Och hemma är hon som vilken busig sällskapshund som helst. Trivs jättebra tillsammans med husets katt och sonen William.

Lång karriär Elektra är i dag tre och ett halvt år gammal och eftersom hennes arbete inte är lika fysiskt krävande som många andra brukshundars tror Urban Johansson att hon kan hålla på till fyllda tio år innan hon går i pension.Det finns just nu tre brandhärdshundar i landet - förutom Elektra två som är stationerade i Göteborg. USA anses som ett pionjärland när det gäller den här typen av brukshundar. Billigt är det inte att skaffa en brandhärdshund - det har kostat åtminstone 100 000 kronor att utbilda henne.
Även om Elektra är relativt nyutbildad har hon ändå hunnit med ett par elddop i verkliga livet både i Lycksele och Holmsund.

ULF MEYER
070/6939809
ulf.meyer@vk.se

--------------------------------------------------------------------------------

©2002 Västerbottens-Kuriren