Janalands Embla
2001.09.26 - 2010.11.30
Stamtavla

Molars Dikko-Kickwas Burga

HD:A, AD:UA
MH
L-Test 190p +2
Uppfl. Lkl
Mor till:
E-kullen
G-kullen
J-kullen

Embla var en rejäl, välbyggd tik med en enorm karisma och utstrålning. Med sitt kraftfulla uttryck, härliga pigment och sin självsäkra attityd var hon en hund alla lade märke till. Hon var självständig, extremt stabil, belastningsbar, driftsäker, målmedveten och oöm med en vilja av stål.
Hon var hela sitt liv en frisk, sund och vital hund och hade aldrig några åkommor av något slag. Hon kom också ur en sund kull där samtliga är HD/ED-fria. Emblas mor och far kommer även de ur HD och ED-fria kullar.
Två av Emblas kullbröder blev tidigt tjänstehundar hos Polisen och ytterligare en har godkänd L-test, polisen.

Embla
har haft 3 kullar; E-kullen och G-kullen och J-kullen. Ledstatistiken är mycket bra. Samtliga individer är röntgade och samtliga är HD/ED fria med ett undantag: i J-kullen har en av tikarna en liten anmärkning på en armbåge(skada) och resten av de röntgade är ua.

Hon har nedärvt mycket bra mentalitet hos sina avkommor. Utmärkande är stor kamplust, orädsla, nyfikenhet, bra gripanden, leklust, och socialitet. Hennes avkommor är mycket belastningsbara och de flesta är av tjänstehundstyp och verksamma hos polis, väktare och försvaret.
En av hennes mest framgångsrika avkommor är Janalands Elton som har både SM guld och SM silver för polis och narkotikahundar. 2012 blev han även Nordisk Mästare i narkotikasök för polishundar.

Embla var en mycket kompetent och hängiven mor som tog hand om både sina egna och de andra tikarnas valpar på ett väldigt föredömligt sätt.

Embla råkade våren 2010 ut för en skada och lämnade oss 30/11 2010. Vi försökte att rehabilitera henne men när hon blev akut sämre fick hon lugnt, stilla och värdigt somna in. Trots den svåra skadan var hon densamma in i det sista, glad, vänlig, positiv och förväntansfull med tålamod för både små valpar och allt annat i hennes omgivning.
Embla var en läromästare för oss alla och en hund som jag är oerhört stolt över och tacksam över att fått lära känna och leva med i drygt nio år. Hon var en mycket ståtlig hund och lämnade ingen oberörd med sin utstrålning och livsglädje.
Det är få varelser som jag högaktat och faktiskt beundrat som denna hund. Embla var den som alltid visste när något måste göras eller inte göras. Bestämt och kraftfullt, omutligt men med ett oändligt tålamod visade hon flockmedlemmar och tillfälliga besökare hur man ska leva livet. Hon var alltid lojal, vid min sida och visade vägen... Embla hade en pondus man sällan ser och en oerhörd styrka och kraft som aldrig någonsin missbrukades.
Embla kommer för alltid att leva vidare i våra hjärtan och genom sina avkommor.

 

Att få äga en hund som Embla är en stor ynnest! Jag har aldrig mött en hund som jag beundrat och högaktat så mycket som denna hund. Jag är oerhört stolt och tacksam över tiden med Embla!

Embla har tre kullar:

E-kullen f 2005:
Janalands
MH
HD
ED
x
PH
Elton
x
AA
Ua
Godk L-test 1 Polisen
TJH 3 Polisen, Silver Polishund SM 2008

Svensk Mästare Narkotikasök 2011

Nordisk Mästare Narkotikasök 2012
Elmer
x
BB
Ua
Förtestad Polisen. Råkade ut för en trafikolycka som unghund och är idag sällskapshund.
Era
x
AA
Ua
Använd i avel. Äg. Kennel Stormvallen, 2 kullar
Etsa
x
BB
Ua
Använd i avel. Äg. Janalands kennel, 3 kullar
Eldsnar
x
AB
Ua
MT 444
G-kullen f 2007:
Janalands
MH
HD
ED
x
Ginza
x
AB
0
Korad 470p. Använd i avel av Janalands Kennel
Gnista
x
AA
0
Gazzie
x
BB
0
Använd i avel av Janalands kennel
Tjh
Gaia
x
BB
0
MT 459p, TJH Försvarsmaktshund, Uppfl Lkl
Gazzo
x
BB
0
GK L-test polisen. Lämplig att prövas som polishund mm. GK anlagsprov Försvarsmakten, Ekl spår
J-kullen f 2008:
Janalands
MH
HD
ED
Jambas
x
AA
0
Godk L-test Polisen alla kategorier. Polishund
Tjh
Jazco
x
AB
0
Godk L-test Polisen alla kategorier. Tjh Väktarhund
Jazon
x
AA
0
-
Java
x
BB
0
Avsedd för avel
Jaya
x
AA
01-
-

Emblas avkommors (gröna fältet) egenskapsprofil kan ses nedan. Röd markering avser medelvärdet hos schäfer. Samtliga avkommor ingår i profilen.
Utmärkande drag för Emblas avkommor är mod, arbetsvilja och uthållighet, nyfikenhet, goda spår/sökanlag, bra gripanden och stor social och jaktkamplust.
Hälsan är mycket god och samtliga avkommor ur tre kullar med olika fäder är HD fria, en har ED:0/1.


 

Emblas kullsyskon:

Janalands EmblaHD:A AD:uaL-test +2, 190 p MH, uppfl Lkl Avel
PH Janalands YmerHD:B AD:uaL-test Polisen, Polishund
PH Janalands OdinHD:A AD:uaL-test Polisen, Polishund
Janalands Garm  HD:B AD:uaL-test Polisen Godk, MH, Priv.ägo
Janalands BestlaHD:A AD:uaMH
Janalands DisaHD:B AD:uaMH, Uppfl Hkl Sök
Janalands VideHD:A AD:uaMH
Se även Asa-kullen


L-Test:

Dådkraft: Måttlig
Skärpa: Liten

Försvarslust: Liten
Kamplust: Måttlig
Nervkonstitution: Nervfast
Temperament: Måttligt livlig
Hårdhet:
Något vek (Nja...)
Tillgänglighet: Tillgänglig och öppen
Skott: Skottfast

Slutvärde siffra +2 , 190 poäng.


Omdöme: En godmodig och trevlig tik, behärskad i sitt uppträdande, lämplig för utbildning.

Anm: Jag skulle själv beskriva Embla som en måttligt hård men lojal och samarbetsvillig hund. Hon var mycket belastningsbar både mentalt och fysiskt. Detta har hon också nedärvt till sina avkommor.


Om L-test:

L-testen är en omfattande test där hunden prövas i ett flertal situationer både utom och inomhus. Hunden pressas hårdare än på MTn och man vill även se hur den fungerar i belastande miljöer.

L-testen görs för att pröva tjänstehundens lämplighet och utförs av proffessionella yrkesmän. Vid L-testen kommer man närmare hundens gränser genom att belasta hunden och man får en klarare bild av hundens verkliga förmåga än vid standardiserade mentaltester som korning och MH.