F-kullen F. 060401


Kullen gick förlorad pga ett felläge som ej kunde åtgärdas i tid. En valp blockerade båda livmoderhornen och ett kejsarsnitt var nödvändigt. Trots ett snabbt konstaterande att något var fel när valpningen påbörjades gick det pga långa avstånd inte att få hjälp i tid. Tre valpar överlevde en tid men var kraftigt försvagade och hade blåsljud på hjärtat. En påminnelse om att inget bör tas för givet...Dessbättre gick allt bra för tiken och hon klarade det hela helt utan men vilket jag är oerhört tacksam för.