L-Test Polisen, Janalands Garm

Tillgänglig, öppen
Svarar på kontakttagning, bra balans

Måttlig kamplust
Svarar på kampinviter, bytesintresserad

Livlig
Uppmärksam, anpassar sig

Obetydlig Skärpa
Få agg signaler

Obetydlig Försvarslust
Försöker hota, backar

Nervfast
Ej problem med avreaktionen, Balanserat

Ngt vek
Minnesbilder utan undvikande

Måttlig Dådkraft
Självständig, lite tid med de flesta situationer

Skottberörd
Avbryter, intresserad av skytt, ej rädsla