Lex


Janalands Gazzo


Kargalandets X-Lex-Janalands Embla
HD:B/B, ED:0
MH
Ekl spår
L-Test Polisen
Lämplig att prövas som:
Polishund

Ägare:
Lasse Östberg, Uppsala
Foto Thomas Ahlberg

 


Foto Thomas Ahlberg


Foto Thomas Ahlberg


Foto Thomas Ahlberg

 

Janalands Gazzo, 16 mån