Gladiatorkullen F.2001-03-07
Molars Brutus / Kickwas Burga

HD-status på kullen: 75% HD-fria, 100% AD-fria / (7 av 8 röntgade)

Janalands Indra
HD C, AD ua
MH
Lydnad II
L-test 144p
2x1a pris viltspår

Janalands Kobra
HD B, AD ua
MH, Mentaltest 169p
L-testad, Polisen
L-test 170p
Hkl Sph

Janalands Izor
HD A, AD ua
MH
Uppfl Lkl

Janalands Korax
HD C, AD ua

Janalands Nova
HD B, AD ua
MH, Mentaltest 217p
LPI, Lydnad elit, Uppfl Lkl.

PH Janalands Elektra
HD AB, AD ua
MH
L-testad Polisen
Polishund:
Östersund
Specialsökhund:
Polisen,
Umeå
Polisen,
Skåne


Janalands Atlas
HD A, AD ua
L-testad Polisen
L-Testad FHTE

Janalands Plexus
HD --, AD --
MH

Gladiator-kullen
Kickwas Burga/Molars Brutus

Janalands
MH
HD
AD
L-test/MT
Tjänst
Tävling
Övrigt
Indra
x
C
Ua
L-test 144p
-
Godk.anl.prov Viltspår
2 ggr 1a pris ökl Viltspår
-
Kobra
x
B
Ua
L-test 170p
MT 169p
L-test Polisen
TJH Försvarsmakten
Hkl Sph
Avel
Izor
x
A
Ua
-
-
Uppfl Lkl
-
Korax
x
C
Ua
-
-
-
-
Nova
x
B
Ua
MT 217p
-
Uppfl Lkl, Lp1, Lydn elit
-
PH Elektra
x
AB
Ua
Gk Polisen 1
Polishund, patrull Brandhärdshund
-
-
Atlas
-
A
Ua
Gk Polisen 2
Gk FHTE
-
-
-
Plexus
x
-
-
-
-
-
-


Galleri


Izor
Korax och Mimmi
Kobra och Ing-Marie
Indra
Elektra och Eva