Janalands Humla

Karga Landets X Lex-Janalands Etsa
HD:B, ED:UA
MH:
L-Test:
Uppfl Lkl

Humla ägs av Anni Olsson, Stockholm. Hon utbildas för närvarande till väktarhund och i specialsök vid Hundcampus. Hon ser hittills väldigt lovande ut och förhoppningen är att hon så småningom kommer att användas i kennelns avel.