Janalands Jaya


Jaya med syskon i Västerås. (Jambaz saknas på bilden)