Janalands Kobra

Stamtavla
Molars Brutus-Kickwas Burga
HD: B , AD: UA(
SKK)
MH
Godkänd L-test Polisen

Mentaltest 169p
Godkänd L-test hundskolan/ L.Westlin
Mor till D-kullen

Kobra är en arbetsvillig tik med stor dådkraft. Hon är självständig och mycket miljöstark. Kobra är linjeavlad på Jack v Stieglerhof och Fero v Zeuterner Himmel reich. Hennes mormor är den nordiska skyddshundmästaren Kickwas Quincy. Kobras mor, Kickwas Burga har lämnat bruksdugliga och friska avkommor varav flera är tjänstehundar hos Polisen.
Kobra har godkänd L-test hos polisen och är även prövad i narkotikasök hos Tullen.
Hon har lämnat en väldigt hög arbetskapacitet och en mycket trevlig mentalitet på sin enda kull, D-kullen, som består av tre individer.
L-Test Polisen

Tillgänglig, öppen
Svarar på kontakttagning, bra balans


Måttlig kamplust

Svarar på kampinviter, bytesintresserad


Livlig

Uppmärksam, anpassar sig


Liten Skärpa

Svarar lite i efterhand


Liten Försvarslust

Tvekar, avvaktar


Nervfast

Ej problem med avreaktionen, Balanserat, Bra!


Måttligt Hård

Glömmer snabbt, inte undvikande


Måttlig Dådkraft

Självständig, lite tid med de flesta situationer
Skottfast
Obefintlig reaktion, naturlig
MT

Tillgänglig och öppen

Stor jaktkamplust

Måttlig soc kamplust

Livlig

Obetydlig
skärpa

Obetydlig försvarslust

Nerv tendenser

Något vek

Stor dådkraft

Skottfast


Slutvärde siffra: +2 , 169 poäng