Kennelns bakgrund
Om mig.
Som nioåring köpte jag min första egna hund för sparade pengar. Redan som elvaåring började jag gå kurser hos SBK och 1977 skaffade jag min första Schäfer som jag under 70 och 80-talet tävlade aktivt med i både bruks och lydnad på dåvarande elitnivå. Efter honom har det alltid funnits minst en Schäfer i mitt hem.
Jag har under årens lopp sysslat med tävling, tjänstehundar och mentaltester av hund. Framför så allt har jag under mer än 35 aktiva hundår samlat på mig en lång erfarenhet av allt vad det innebär att leva med och förstå en annan art, hunden.
Numera håller jag regelbundet kurser i valputveckling och vardagslydnad för hundägare.

Kenneln
startades 2001 med målet att föda upp friska hundar som lämpar sig för tjänsteutövning. Samma år föddes Janalands första kull och därefter har det fötts ca en kull per år med prefixet Janalands.


Solweigh med Java,10 mån, 2009


Uppfödningen

Valparna föds upp i hemmiljö och alla valpar får egen tid för utveckling och stimulans. För att främja den sociala utvecklingen har valparna alltid tillgång till modern och äldre syskon fram till leveransen vid 8-9 veckor.
Här finns flera "nannys" som hjälper till att kärleksfullt fostra och vara "lektanter" till småttingarna.

Alla valpar genomgår ett valptest före leveransen. Detta görs som vägledning till rätt valpval samt för att rätt kunna hantera valpens olika förutsättningar efter leveransen.

Alla kennelns hundar skall ha och får den bästa omsorg och vård som finns att tillgå. Ingen hund lämnas ensam och utan tillsyn några längre stunder och rastgård och hundutrymmen håller mycket god standard även om hundarna mestadels rör sig fritt i huset och på tomten.

Alla valpar säljs försäkrade,registrerade,vet.besiktade,vaccinerade och id märkta enligt SKKs avtal och konsumentköplagen och med tre års dolda felförsäkring.

 

Avelsmål

Jag har som mål att föda upp friska, arbetsvilliga, uthålliga och stabila hundar som lämpar sig för tjänst men också för dig som söker en rejäl och arbetsvillig kompis för tävling.

Mentalitet

Hunden får inte belastas av miljöer. Den måste ha goda nerver och bra avreaktioner. Den sociala kamplusten bör ligga mer mot stor än måttlig och detta gäller även intensitet och ihärdighet i allt arbete. Den skall tåla mental och fysisk belastning och vara uthållig. Dådkraften bör vara stor och hårdheten i proportion till de övriga egenskaperna.Stor hänsyn tas också till näsarbete och samarbetsvilja.
Hundens egenskaper bör stå i proportion till varandra på ett sådant sätt som gagnar hundens arbetsförmåga.

Fysik
Idealet är en exteriör som överensstämmer med rasstandarden utan överdrifter och en fysik som inte på något sätt belastar hälsan.
Hunden bör vara rörlig, oöm och robust med normala proportioner. I övrigt eftersträvas friska leder. Stor hänsyn tas till en i övrigt god hälsa vilket också betyder ett gott immunförsvar!

Hälsa

Hälsan är något man inte kompromissar med. Målet är friska hundar med gott immunförsvar som utan hälsoproblem kan vara aktiva upp i hög ålder. I största möjliga utsträckning kontrolleras tilltänkta avelsdjur samt deras föräldrar och syskon.

Bruksegenskaper
Driftsäkerhet är ett måste för en tjänstehund
som ofta bara får en chans att lyckas med uppgiften. Ett gott näsarbete och en hög driftsäkerhet är en absolut nödvändighet för en hund som skall fungera i arbete. Därför tas särskild hänsyn till detta i avelsurvalet. Uthållighet värderas mycket högt.

Avel
Jag lägger stor vikt vid att kombinera föräldradjur som passar ihop både som individer och blodslinjemässigt. Detta innebär välplanerade parningar där fördelar och nackdelar noga vägts mot varandra och där det varit möjligt att skaffa information om syskon och andra släktingar. Även moderstikens lämplighet att på ett bra sätt ge valparna en god start i livet beaktas.
Aveln baseras enbart på friska och mentalt starka individer som kommer ur friska kullar med hög tjänstbarhet/arbetsförmåga.

Krav på dig som valpköpare:
-Att du HD/AD röntgar och MH-testar din hund före 2 års ålder.
-Att har för avsikt att behålla hunden under hela dess livslängd och du i första hand vänder dig till mig om du av någon anledning inte kan behålla hunden.

Jag förväntar mig naturligtvis också att du behandlar din vän med respekt och ger den ett gott och kärleksfullt liv.Indra, Jag & Plexus 2001

 

Kontakt 063-20409 | 072-2075466, janalands@yahoo.se